ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ
Україна
«Капітальний ремонт будівлі Баранівської гімназії в м. Баранівка по вул. Соборна, 26 - заходи з енергозбереження (термомодернізація)»

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ

Лот BAR-1-1
Контракт:
Розробка проектно-кошторисної документації, постачання та монтаж-демонтаж всього необхідного обладнання та матеріалів для капітального ремонту будівлі Баранівської гімназії в м. Баранівка по вул. Соборна, 26 - заходи з енергозбереження (термомодернізація)
Відділ освіти Баранівської міської ради, надалі – «Замовник», має намір використати частину коштів кредиту, отриманого від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО), на оплату контракту.

Замовник запрошує Підрядників подавати свої пропозиції для отримання контракту, що фінансуватиметься коштами кредиту, націленого на придбання:


Розробки проектно-кошторисної документації, поставки, монтажу теплоізоляційних матеріалів для теплоізоляції стін та цоколю, відновлення декоративної штукатурки в місцях її руйнування (стін ґанків), поставки та встановлення енергоефективних металопластикових віконних систем та енергоефективних зовнішніх металопластикових дверей, улаштування вимощення вздовж цоколю будівлі та заміни парапету покрівлі.
Щоби бути кваліфікованим для присудження контракту, Учасники тендеру повинні відповідати наступним мінімальним вимогам:
•    Учасник тендеру має фінансовий, технічний та виробничий потенціал та потужності, необхідні для виконання Контракту, а також середньо-річний дохід Учасника протягом попередніх трьох років має бути щонайменше у 2 рази більшим від ціни його тендерної пропозиції. У разі подання тендеру СПКА, лідируючий партнер повинен задовольняти цій вимозі щонайменше на 50%;
•    Учасник тендеру успішно постачав подібні устаткування та роботи іншим замовникам, і виконав, принаймні, п’ять(5) подібних контрактів за останні п’ять років;
•    Учасник тендеру або його агент зможуть виконати взяті на себе гарантійні зобов'язання;
•    Учасник тендеру не є банкрутом і проти нього не відкриті провадження щодо неплатоспроможності або банкрутства відповідно до чинного законодавства;
•    у випадках, коли Учасник тендеру пропонує свої послуги з постачання Устаткування, які він не виготовляє, Учасник повинен засвідчити, що він отримав всі необхідні повноваження від Виробника на постачання Устаткування у країні Замовника.

У разі запиту відповідного Учасника тендеру тендерні документи будуть йому направлені безоплатно електронною поштою у формі PDF файлів. Якщо буде заявка на отримання паперових документів, то вони будуть надаватися Замовником відповідному Учаснику тендеру на умовах, що узгоджуються ними окремо.

Тендерні пропозиції повинні бути надіслані за адресою, вказаною нижче, до08.05.18, 11:00, після чого вони будуть відкриті в присутності тих представників Учасників тендеру, які виявлять бажання бути присутніми при відкритті.

Зустріч для Учасників тендеру із представниками Замовника для відвідання проектних об’єктів та ознайомлення з наявною документацією відбудеться о 12.00 годині 06.04.18 за адресою вул. м. Баранівка по вул. Соборна, 26.

Потенційні Учасники тендерів можуть отримати додаткову інформацію, а також ознайомитися та отримати тендерну документацію за адресою:


Терещенко Наталія Володимирівна – головний бухгалтер відділу освіти Баранівської міської ради
Відділ освіти Баранівської міської ради
12701, Житомирська область,  м. Баранівка, вул. Соборна, буд. 20,  ІІІ поверх кабінет 32
Телефон/факс (04144) 42302, +38 097 648 19 76
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Дата:23.03.18

Переглянути / Завантажити: BAR-1 TD_ESC_Баранівка_UKRINVITATION FOR TENDERS
Ukraine
Thorough repairs of BaranivkaGymnasium in the city of Baranivka on Soborna str, 26 - energy saving measures (thermo-modernization)

INVITATION FOR TENDERS


LOT BAR-1-1
Contract: Development of design documentation, supply and installation-dismantling of all necessary equipment and materials for thorough repairs of BaranivkaGymnasium in the city of Baranivka on Cathedral str, 26 - energy saving measures (thermo-modernization)
Municipality of Baranivka City Council Department of Education hereinafter referred to as “the Employer”, intends to use part of the proceeds of a loan from the Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) towards the cost of thermal modernization of Baranivka Gymnasium.
The Employernow invitestenders fromContractorsfor the following contract to be funded from part of the proceeds of the loan:
Development of design documentation, supply, installation of thermal insulator for insulation of walls and socle, restoration of decorative plaster in its places of destruction (walls of porches), supply and installation of energy-efficient metal-plastic window systems and energy-efficient external metal-plastic doors, arrangement of perimeter walk along the building's socle and replacement of parapet of the roof.
To be qualified for the award of a contract, tenderers must satisfy the following minimum criteria:
•    the Tenderer, has the financial, technical and production capability and capacity necessary to perform the Contract, and Tenderer’s average annual revenue in the previous three years was at least two times greater than price of his tender. In case of tender submitted by JVCA, the leading partner should demonstrate at least 50% compliance with the requirement;
•    the Tenderer has satisfactorily supplied similar plant and works to other purchasers and completed at least five(5) similar contracts in the recent five years
•    the Tenderer or its agent will be able to carry out warranty obligations;
•    the Tenderer is not bankrupt or under bankruptcy procedures according to the national legislation or regulations;
•    in the case of a Tenderer offering to supply plant under the Contract which the Tenderer does not manufacture or otherwise produce, the Tenderer has been duly authorized by the plant’s manufacturer or producer to supply the plants in the Purchaser’s country.

Tender documents, upon request from prospective tenderer, will be sent by email free of charge in electronic format (PDF file). If requested, the documents will be sent by Employer to Tenderer on terms and conditions agreed by the two.

Tenders must be delivered to the office at the address below on or before 08.05.18, 11:00, at which time they will be opened in the presence of those tenderers’ representatives who choose to attend.

A meeting for Tenderers with representatives of the Client to visit the project facilities and learn available documentation, will be held at 12.00 on 06.04.18at the address - Cathedral str, 26, city of Baranivka.

Prospective tenderers may obtain further information from, and alsoinspect and acquire the tender documents at, the following address:

Tereshchenko Natalia Volodymyrivna - Chief Accountant of Department of Education of Baranivka City Council
Department of Education of Baranivka City Council
12701, Zhytomyr region, Baranivka city, Cathedral str, 20, 3d floor office 32
Telephone / fax (04144) 42302, +38 097 648 19 76
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Date: 23.03.18

View / Download: BAR-1 TD_ESC_Баранівка_ENG

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com